Algemene visregels

Wat iedere sportvisser behoort te weten…

Omgaan met vis:
* Probeer te voorkomen dat de haak wordt ingeslikt,
* Raak een gevangen vis alleen aan met natte handen,
* Verwijder de haak uiterst voorzichtig,

Loodcode:
* Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen.
* Koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slecht één loodje per keer afgeven,
* Gebruik alleen zacht hagellood, is makkelijk van de lijn te verwijderen en vaker te gebruiken,
* Gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder waardoor je minder verspeelt,
* Deponeer lood dat je niet meer gebruikt bij het chemisch afval,

Gedragregels Karperstudiegroep Nederland:
Buiten de normaal geldende gedragsregels zijn er voor de karpervissers een aantal specifieke regels:

* Vis alleen met visveilige systemen,
* Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat,
* Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen,
* Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak,
* Zet de karper terug in het water waarin hij is gevangen,

Meeneemverbod aal / paling:
Het is verboden aal / paling mee te nemen. Alle gevangen aal en paling dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden teruggezet.

Meeneemlimieten / -verboden:
Voor alle wateren binnen Sportvisserij NoordWest Nederland en federatie Gooi en Eemland geldt, tenzij bij het betreffende water anders is vermeld, naast de algemene voorwaarden ook:

* Het is verboden per visdag meer dan 2 snoekbaarzen met een minimumformaat van 42 cm of 10 baarzen met een minimumformaat van 22 cm voor handen te hebben, tenzij ander is vermeld,

* Het is verboden snoek of karper mee te nemen, voor handen te hebben of te vervoeren. Elke gevangen snoek of karper moet direct worden teruggezet in het water waarin deze is gevangen,

Alles over het nachtvissen leest u HIER.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Translate »