Algemene ledenvergadering 2019

Algemene ledenvergadering 2017Gaarne nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019. Deze wordt gehouden op:

Dinsdag 19 maart 2019 – aanvang 20.00 uur.

Z.V.V. Adelaars,

Amersfoortsestraatweg 16, 1411HD Naarden

*****LET OP, NIEUWE LOCATIE*****

20 METER RECHTS NAAST INGANG LUNET.

Agenda

01. Opening door de voorzitter.
02. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2018.
03. Ingekomen stukken / Mededelingen.
04. Aftreden Voorzitter (herkiesbaar) en Secretaris, (niet herkiesbaar).
05.Benoeming nieuwe secretaris.
06. Jaarverslag 2018 van de secretaris (stukken ter inzage vergadering).
07. Nieuwe witviscommissie 2019.
08. Financieel verslag penningmeester over 2018 (stukken ter inzage vergadering).
09. Verslag kascommissie 2018.
10. Benoeming nieuwe kascommissie.
11. Rondvraag.

HET BESTUUR HOOPT VELE LEDEN TE ONTMOETEN!

Hierbij de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2018

U kunt het verslag uitprinten en meenemen naar de alg. ledenvergadering van 2019.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Translate »