Onderhoud singels Huizen en vissterfte

Ieder jaar hebben we in Huizen te kampen met vissterfte ten gevolge van het onderhoud in de singels. Het onderhoud gebeurd middels maai boten. Na de publiciteit opgezocht te hebben, met een artikel in het HuizerNieuws over het maaien e.d. , was de gemeente bereid om in gesprek te gaan.
Dat gesprek heeft 12 september 2016 plaats gevonden in het gemeentehuis te Huizen. Daarbij aanwezig was de verantwoordelijke wethouder Dhr. Pas en gemeentemedewerker Frans Elbers; van Waternet Dhr. Paul Kuipers en zijn collega; van HSV Naarden-Bussum secretaris Bouke van der Ploeg en namens de VBC, Olaf Langendorff en ikzelf.

Ruim voorafgaand aan het gesprek heb ik alle aanwezigen een stuk gemaild waarin alle problemen van de singels en oplossingen benoemd zijn. Denk daarbij aan de enorme waterplanten overlast, en de natuurlijke oplossing, een graskarper project, volledig door de verenging gefinancierd en binnen 4 jaar, enorm kosten besparend voor de gemeente, omdat het maaien door de graskarpers wordt overgenomen, ipv een maaiboot. Ook het uitdiepen van de singels is aan bod gekomen omdat heel veel singelstukken voorzien zijn van een te dikke baggerlaag, voortkomend uit jarenlang achterstallig onderhoud. Tevens is die bagger laag basis voor allerlei waterplanten problematiek. De beschoeiing langs de singels is op. Dat uit zich in gaten vol water en scherpe stukken metaal en hout van de rotte beschoeiing. Erg gevaarlijk.

Onderhoud singels Huizen en vissterfte

Tijdens het gesprek reageerde de wethouder en Waternet verbaast dat er een stuk in de krant had gestaan en hadden volgens eigen zeggen niet eerder melding gehad over vissterfte in Huizen. Er is afgesproken dat er een goede communicatie moet komen tussen Waternet en de hengelsportvereniging. En mocht er in de toekomst sprake zijn van vissterfte, moet dat aan de gemeente gemeld worden, zodat de dode vissen zo snel mogelijk geruimd worden. De gemeente gaf aan last te hebben van dikke rietkragen en stond open voor het creëren van visplekken langs de singels, wat positief is.

De gemeente gaf aan dat de beschoeiing van de singels vervangen gaan worden omdat die de beste tijd gehad heeft, en de bodem van het singelstuk ter hoogte van het busstation wordt geheel gesaneerd. In dat singelstuk hebben ook de meeste overstorten, en vissterfte plaats gevonden. Inmiddels zijn er onder de sportvelden en rotonde Gooilandweg, overstort reservoirs aangelegd, die toekomstige overstorten, voor een heel groot deel opvangen, zodat dat niet in de singels terecht komt. Dit is erg positief.

De waterplantenoverlast heeft volgens Waternet geen invloed op de doorstroom in de singels en daar kunnen ze niets aan doen, alleen maaien. Graskarperproject kan niet omdat de singels volgens Waternet in open verbinding staat met het Gooimeer. Ik ben wezen kijken en er is absoluut geen sprake van een open verbinding, maar een prut slootje, onderbroken door houten schotten, die als stuw overstromen met waterafvoer naar een dichte rietkraag aan het Gooimeer. Een viswerend hekje voor de sloot kan volgens Waternet niet omdat de doorstroom dan niet optimaal is……. Sloot vol waterplanten is geen probleem voor de doorstroom……

Tijdens de maaiwerkzaamheden verliep de communicatie tussen Waternet en de hengelsportvereniging erg moeizaam. Een singelstuk werd gemaaid terwijl het waterpeil te laag was en de doorstroompijp dicht geslipt zat, een bestand aan vis dood. (zie het stukje in de Dansende Dobber van Bart Romijn)

Door gebrek aan communicatie vanuit Waternet is bij de Tjalkvijver een enorme vissterfte geweest door de maaiboot; dat betreft honderden dode brasems, voorn, snoek en zeelt. De vissterfte is meerdere malen gemeld bij de gemeente, en ook de locatie is doorgegeven waar de vissterfte heeft plaats gevonden. Helaas zijn de viskadavers nooit geruimd door de gemeente. Waternet heeft bijna een maand na de vissterfte, nog wel middels de mail contact gezocht waar de vissterfte heeft plaats gevonden… alle kadavers waren toen al doorgerot en naar de bodem gezakt.

Ik heb tot nu toe 2 keer contact gezocht met de gemeente, de verantwoordelijke wethouder, om in gesprek te willen gaan.
De gemeente heeft middels de mail laten weten dat ze in gesprek zijn met Waternet, zoekend naar een oplossing en zodra die gevonden is, wordt er contact opgenomen met de hengelsportvereniging. Afgelopen 3 maanden nog niets vernomen.

Het volgende wil ik vanuit de hengelsportvereniging met de gemeente besproken hebben:
-Op welk termijn wordt de beschoeiing gemaakt/ opnieuw aangelegd?
-Op welk termijn worden de bagger/sanering werkzaamheden gestart in het singelstuk bij het busstation?
-Het creëren van visplekken, het meedenken vanuit de vereniging en we hebben al (goedkope) opties klaarliggen, evenals locaties.
-Graskarperproject, kostenbesparend voor de gemeente, een natuurlijke oplossing voor de waterplantenproblematiek. Daardoor winst voor alle partijen.
-De enorme overlast van hondenontlasting langs de singels, Badvibelpark.
-Communicatie verbetering ter voorkoming van vissterfte.

Jurrien Uiterwijk
VBC HSV Naarden Bussum

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Translate »