Verslag gesprek Gemeente Huizen

Gesprek gemeente Huizen 9-1-2018

Lennaert Vos van de gemeente Huizen, heeft contact met de hengelsportvereniging gezocht om kennis te maken en het een en ander te bespreken. Lennaert doet Wijkbeheer & Service in het Huizermaat gedeelte.
Ik ben samen met Robert Weijman geweest en het volgende besproken:
Robert en ik gaan inventariseren op welke plekken in de singels natuurlijke oevers gerealiseerd kunnen worden. Het mooiste is omdat aan te leggen bij bosjes die tot aan het water lopen, zodat de natuurlijke oevers beschutting kunnen gaan bieden aan de flora en fauna, zoals vogels, amfibieën.

Er gaat gekeken worden waar het beste visplekken aangelegd kunnen worden, zodat sommige singel gedeeltes beter toegankelijk zijn.
Er gaan gedeeltes die verontreinigd zijn met bagger, gebaggerd worden, echter is dat door Lennaert uitgesteld zodat het baggeren in het najaar plaats kan vinden, als het water veel zuurstof bevat, en niet in het voorjaar, paaitijd van de vissen en amfibieën. Tevens is er gesproken over Coccolietenkrijt, om daar een test mee te doen of na de baggerwerkzaamheden toe te passen. Ook is het belangrijk om een visserijkundig onderzoek te doen, dat kan voor het baggeren en 2 jaar na het baggeren, zodat er duidelijk wordt wat voor invloed het baggeren heeft op de visstand. Of na het baggeren een eenmalig onderzoek. Dit moet nog nader bepaald worden. Lennaert houd de vereniging op de hoogte met betrekking tot het baggeren.

Op 23 maart wordt er een schoonmaakdag georganiseerd in het Bad Vilbelpark waarbij 2 schoolklassen en vrijwilligers van Huizen Schoon aan meedoen. We hebben aangegeven dat de hengelsportvereniging ook actief mee wil doen, dus bij deze een oproep voor vrijwilligers.

Begin april doen Lennaert en ik een rondje langs de singels, zodat de plekken voor natuurlijke oevers, kapotte beschoeiing, visplekken etc. ter plekke bekeken kan worden. Indien noodzakelijk kan dit eerder.

Met vriendelijke groet,

VBC: Jurrien Uiterwijk, Robert Weijman

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Translate »