GOED NIEUWS

Geachte wedstrijdaanvrager,

Er is goed nieuws voor hengelsportverenigingen. Kleinschalige verenigingsviswedstrijden kunnen lokaal (in eigen gemeente) vanaf 1 juni weer georganiseerd worden met een maximum van 30 personen en alleen als er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. In het kort komt het neer op:

  • Toestemming van de visrechthebbende van het viswater
  • Toestemming van de gemeente waar het viswater in valt (in verband met geldende noodverordening per gemeente)
  • Voldoen aan het protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen
  • Voldoen aan het algemene protocol verantwoord sporten van NOC*NSF
  • Voldoen aan de actuele richtlijnen vanuit de rijksoverheid

Ter info: Het zijn regels om snelle verspreiding van corona te voorkomen. Ze zijn niet door ons bedacht. We proberen slechts een aantal zaken voor jouw vereniging mogelijk te maken binnen deze regels.

Om te voldoen aan de huidige richtlijnen vanuit de overheid zijn voor iedere sector protocollen opgesteld. Voor alle georganiseerde sportactiviteiten geldt het algemeen protocol verantwoord sporten ontwikkeld door NOC*NSF, RIVM en de veiligheidsregio’s. Deze richtlijnen maken de organisatie van sportaanbod mogelijk, maar vragen om aanpassingsvermogen van hengelsportaanbieders en sportvissers.

Er zijn verschillende protocollen gemaakt voor de verenigingen, namelijk voor jeugdactiviteiten, vislessen, verantwoord sporten en organisatie van interne verenigingswedstrijden.

De protocollen zijn te vinden op de website van Sportvisserij Nederland: https://www.sportvisserijnederland.nl/corona/protocollen-verantwoord-vissen-bij-hengelsportverenigingen-tijdens-corona.html

Met vriendelijke groet,

Sijmen van den Berg

Junior adviseur
Sportvisserij MidWest Nederland

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Translate »