Hengelsportvereniging luidt wederom de noodklok

Hengelsportvereniging luidt wederom de noodklokHengelsport vereniging Naarden-Bussum luidt de noodklok bij de gemeente Huizen.

Dit bericht in de Huizernieuws.nl betreft het maaibeleid van vorig jaar, en omdat vanaf juli het maaiseizoen open gaat wordt er nu weer aandacht aan geschonken. Artikel heeft woensdag 6 juli 2016 in de Huizer Nieuws gestaan en is geschreven door Yvette de Vries. KLIK HIER om het te lezen. Natuurlijk wel een goed idee. Dat het artikel gelezen is, weten we zeker aangezien de vereniging een telefoontje heeft gehad van een bewoner uit Huizen.

Na.v. het artikel stelde de Christen Unie schriftelijke vragen aan het college van de gemeente Huizen. Het is nu afwachten hoe de gemeente reageert op de vragen van de CU.


HUIZEN – De ChristenUnie maakt zich zorgen over dode en verminkte vissen ten gevolge van het maaien van de singels in Huizen.

Door Eddie de Paepe – 11-7-2016, 13:12 (Update 11-7-2016, 16:30)

CU-raadslid Marleen Mauritz heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college van b en w. Directe aanleiding vormt een artikel in een lokaal huis-aan-huisblad. Daarin herhaalt Jurrien Uiterwijk van de Hengelsportvereniging Naarden Bussum de noodkreet van vorig jaar. De club heeft van alle wateren in Huizen de visrechten, waaronder alle singels, de Aanloophaven, de Oude Haven en De Nieuwe IJsbaan.

Teniet:

De hengelsporters wijzen er opnieuw op dat de maaipennen van de maaiboot in de Huizer singels voor veel dode en verminkte vissen zorgen. De ChristenUnie stelt dan ook dat door deze maaimethode ’soms zestig procent van de vissen sterft’.

,,De hengelsportvereniging zet zich in om de visstand op peil te houden en dat wordt met enkele dagen maaien teniet gedaan”, aldus Mauritz. ,,Ze hebben een alternatief voorgesteld aan de gemeente, maar daar is tot op heden niet op gereageerd.” Dit alternatief behelst het uitzetten van ’kleine grazers’: graskarpers, die de zachte waterplanten opeten. Hierdoor is op den duur de inzet van een maaiboot niet meer nodig.

Vissterfte:

De ChristenUnie wil weten of het college bekend is met de berichten dat er vele vissen sterven door het maaien. Of b en w het voorstel van de hengelsportvereniging hebben ontvangen. En zo ja, of er inmiddels op is gereageerd. De laatste en belangrijkste vraag luidt: ’Welke actie gaat het college ondernemen om verdere vissterfte bij het maaien te voorkomen?’.

Bron: Gooi en Eemlander