Stichting Vissen met beperking

Dat sportvissen een fantastische hobby is, hoef je al die enthousiaste hengelsporters niet uit te leggen. Dat het voor veel sportvissers pure ontspanning is, lijkt ons duidelijk. De meeste sportvissers kunnen er zelf op uit gaan om een visje te vangen.

Er zijn echter ook sportvissers die, doordat zij een beperking hebben, hulp nodig hebben als ze willen gaan vissen.

Stichting “Vissen met beperking” wil mensen met een beperking en/of een chronische aandoening stimuleren actief deel te nemen aan de maatschappij. Dit verhoogt het gevoel van welzijn en zelfvertrouwen. We richten ons in het bijzonder op de hengelsport omdat dit rust geeft en een goede therapie is.

Het idee is ontstaan in de rolstoelbus. Erik is chauffeur op zo’n bus en met zijn passie voor vissen, kwamen er gauw gesprekken tot stand. Meestal met mensen die vroeger, toen ze nog mobiel waren, veel gevist hebben en dit nu niet meer konden. Ook mensen die nog nooit gevist hadden, leek het geweldig om een vis te vangen en bezig te zijn in de natuur.

En wat is er nu mooier om je hobby te delen met mensen die het niet (meer) kunnen. De mensen, waar wij ons voor 200% voor inzetten, komen door de bezuinigingen van gemeentes en het Rijk in het gedrang. Doordat de oevers van viswaters minder worden onderhouden, het budget voor de doelgroep minder wordt, wordt ook de kans om een hobby uit te oefenen minder. Voor veel rolstoelers is het onmogelijk om zelfstandig naar de waterkant te gaan. Invalidensteigers realiseren is een mooi streven van veel goede doelen. Maar om als invalide te kunnen vissen is er meer nodig: Denk aan sanitaire voorzieningen, aangepast volgens vastgestelde normeringen en bescherming tegen het weer. Om die reden is de stichting opgericht. We proberen, samen met vrijwilligers, een stevig team te vormen om de doelgroep bij te staan bij de hengelsport, en alles wat daarbij komt kijken.

Maar dit kunnen we niet alleen. Wij steken er een hoop vrije tijd en energie in, en vragen u ons bij te staan met een gift. Bedenk, dat u met een kleine gift al een hoop mensen blij maakt. Overal wordt op bezuinigd, daarom zetten wij met z`n allen de schouders er onder en hopen dat u ons daarbij wilt helpen.

U kunt ons ook helpen door hengelsportmaterialen, die u niet meer gebruikt, aan ons te schenken. Wij zijn er blij mee. Neemt u dan contact op met: Erik Romp, telefoonnummer (06) 22 12 37 19.

Heeft u geen hengelsportspullen over, en wilt u toch graag helpen. Stort dan een bijdrage op rekening: NL35RBRB0850562236
ten name van: Stichting Vissen met beperking.

Alvast ontzettend bedankt voor uw steun.

Erik Romp, voorzitter

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Translate »