BOA’s

Aanstelling BOA’s

De Federatie van Hengelsportverenigingen NoordWest Nederland heeft in samenwerking met de stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij (POS) zes Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) aangesteld. Daarmee heeft de federatie naast controle door de regiopolitie een extra middel in handen om op de geldige visdocumenten te gaan controleren. Sportvissers in Noord Holland gaan onherroepelijk op de bon indien ze vissen zonder akte of vergunning of op een andere manier de regels overtreden.

De beëdiging van de zes BOA’s heeft plaatsgevonden op 27 februari 2006. De BOA’s zijn aangesteld in de functie van flora- en faunabeheerder voor het grondgebied van de provincie Noord Holland.
Vanaf 1 maart starten de controles. De BOA’s gaan in eerste instantie de druk bezochte visstekken in heel de provincie Noord Holland bezoeken en daar gerichte Visserijwetcontroles uitvoeren. Sportvissers dienen bij controle in het bezit te zijn van de Sportvisakte en een schriftelijke vergunning van de visrechthebbende (dit is een visvergunning uitgegeven door een hengelsportvereniging) en deze ook te kunnen tonen aan de betreffende ambtenaar. Sportvisakte en vergunning zijn verkrijgbaar bij de meeste hengelsportwinkels of via de lokale hengelsportvereniging. Bij het niet in bezit hebben van genoemde documenten volgt onherroepelijk een boete.

De sportvisser kan zijn visdocumenten vanaf nu maar beter op orde hebben. Op die manier draagt hij bij aan de kosten van de huur van de visrechten en de zorg voor gezond water en een goede visstand. Bovendien is hij ook nog eens voordeliger uit dan met een forse boete van minimaal EUR 120,–!
Lees hier de boetebedragen 2020 de het overzicht boete-bedragenvisserij 2020.

De BOA’s gaan nauw samenwerken met de vele federatie- en verenigingscontroleurs. Die zijn goed op hoogte van de plaatselijke situatie en weten ook waar veel zwart (zonder vergunning of sportvisakte) gevist wordt. Hengelsportverenigingen kunnen een verzoek indienen om in een bepaalde regio strenger en intensiever te gaan controleren. De verwachting is dat veel zwartvissers zich nu gaan aanmelden bij een hengelsportvereniging en zo weer legaal gaan vissen. Dat zit ook veel rustiger: de betreffende visser kan ontspannen vissen in de wetenschap dat zijn documenten in orde zijn!

De inter Provinciale Organisatie Sportvisserij (POS) is een samenwerkingsverband van de hengelsportfederaties NoordWest-Nederland, Gooi en Eemland e.o. en Randmeren. De POS ondersteunt 104 hengelsportverenigingen en behartigt daarmee de belangen van zo’n 75.000 sportvissers in het noordwesten en midden van Nederland,

POS Hoorne 9 1911 BD Uitgeest
0251 – 31 88 82

info@pos-sportvisserij.nl
www.pos-sportvisserij.nl.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Translate »