Overzicht boete-bedragen visserij 2017

Tegenwoordig wordt er steeds strenger gecontroleerd door politie agenten en de zogenaamde BOA’s op vergunningen bij het vissen en het houden van de regels. Vandaar dat ik ook veel vragen van vissers krijg naar de boetes die je allemaal kan krijgen en hoe hoog ze zijn. Hieronder volgt daarom weer een update met een overzicht van alle visboetes voor 2017.

Zoals elk jaar is door de overheid de hoogte van de boetes voor de diverse overtredingen weer vastgesteld, zo ook voor de hengelsport.. Hieronder zetten we de belangrijkste en meest voorkomende overtredingen uit de hengelsport mét de bijbehorende boetebedragen op een rij. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2017. De hoogtes van de boetes zijn niet veranderd in vergelijking met 2016, het vissen zonder geldige VISpas kost bijvoorbeeld nog steeds € 130.

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2017.

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende:
H 645 a met één of twee hengels € 130
H 645 b met één peur € 200
H 645 c met meer dan twee hengels € 350

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
H 647 b een schriftelijke toestemming € 90

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 90
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 90

Levend aas:
H 664 a vissen met een levende vis als aas € 370

Valse naam / identificatieplicht :
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 370
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 90

Geluidshinder:
H 200 nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht € 140
H 205 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende / de omgeving € 140

Vuur stoken:
H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben € 280

Diversen:
Op openbare plekken softdrugs gebruiken: € 60
Op openbare plekken harddrugs gebruiken: € 340
Op openbare plekken alcohol nuttigen: € 90
Wildkamperen: € 140

Let op: een gesloten vistent is op veel plekken niet toegestaan en valt onder wildkamperen!

Nog even dit:
Meld visstroperij en illegale visserij
Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan melding worden gedaan van (vermoedelijke) visstroperij.
Het meldpunt van de NVWA is 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer: Tel: (0800) 04 88

Daarnaast kan ook contact worden opgenomen met de hengelsportfederatie omdat die directe contacten heeft met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De telefoonnummers van de federaties staan onder andere in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en in de Kleine Lijst van Viswateren.