Overzicht boete-bedragen visserij 2020

Tegenwoordig wordt er steeds strenger gecontroleerd door politie agenten en de zogenaamde BOA’s op vergunningen bij het vissen en het houden van de regels. Vandaar dat wij veel vragen van vissers krijgen naar de boetes die je allemaal kan krijgen en hoe hoog ze zijn.

De boetebedragen voor 2020 zijn bekend. De bedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij zijn gelijk gebleven. Alleen de boete voor het vissen met levend aas is met 10 euro verhoogd.

In dit bericht lees je enkele veel voorkomende overtredingen en bijhorende boetebedragen.
Het uitoefenen van de visserij op binnenwater zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water levert je mogelijk de volgende boetes op:
– met één of twee hengels € 140,-
– met één peur € 210,-
– met meer dan twee hengels € 320,-
Vissen tijdens de gesloten tijd met in die periode verboden aas levert een boete op van € 95,-. Vis je met een staand net in die periode, betaal je €280,-
Vissen met levend aas (levende vis, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren): € 390,-
Kijk voor een overzicht van alle boetebedragen met betrekking tot de sportvisserij op deze pagina.

 

Gesloten tijd: zo zit het.

Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het verboden om in Nederlands binnenwater te vissen met vrijwel alle soorten kunstaas. Ook voor een aantal vissoorten geldt deze periode in Nederland als gesloten tijd. Vang je zo’n vissoort in die periode, dan moet je die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en direct in hetzelfde water terugzetten.

 

Let op: een gesloten vistent is op veel plekken niet toegestaan en valt onder wildkamperen!

Nog even dit:

Meldpunt Vissterfte
Je kunt tijdens kantooruren (0251-318882) met ons bellen als je dode of naar lucht happende vissen ziet.
Buiten kantorenuren, alleen bij nood: 06-10709183

Je wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen die je hebt gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.

Je kunt vissterfte ook melden op MeldpuntWater.nl Dit is een website van alle waterbeheerders in Nederland.

Daarnaast kan ook contact worden opgenomen met de hengelsportfederatie omdat die directe contacten heeft met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De telefoonnummers van de federaties staan onder andere in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en in de Kleine Lijst van Viswateren. Hieronder een kleine selectie.

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 0800-1430

Noord-Holland onder het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)
mailto:servicepunt@rijnland.net

Regio Amsterdam, Amstel, Gooi & Vecht:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 0900 93 94

Noordelijk deel van Zuid-Holland:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-306 35 35 (buiten kantoortijden 071-3063063)

Midden Nederland:
Waterschap Vallei & Veluwe 055 – 527 22 72 (gratis – 24 uur per dag bereikbaar)

Flevopolders:
Waterschap Zuiderzeeland (0320) 274 911

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Translate »