Regels voor het nachtvissen

Geachte (karper)vissers.
HSV Naarden-Bussum heeft per 1 juli 2017 al hun wateren in de Landelijke Lijst ingebracht. Het is nu voor iedereen met een geldige vispas mogelijk om te vissen in onze wateren in Naarden, Huizen en Bussum.

Let op:
Ook al hebben wij onze wateren in de Landelijke Lijst van Viswateren ingebracht, is het nachtvissen en de derde hengelvergunning alleen toegestaan voor leden van HSV Naarden-Bussum met een speciaal uitgegeven derde hengelvergunning door de karpercommissie. Wilt u in aanmerking komen voor deze vergunning dan kunt u contact opnemen via info@hsvnb.nl of het contactformulier van de karpercommissie.

Ook zijn er een aantal voorwaarden gesteld en dat zijn:

1. De tent mag geen groter oppervlakte hebben dan 7 M².

2. Men mag maar voor korte tijd op dezelfde plaats de tent of ander schuilmiddel neerzetten.

3. Met de Gemeente Naarden is afgesproken dat dit geldt voor een periode van maximaal 1 x 24 uur.

4. Open vuur en BBQ-en is ten strengste verboden en er mag geen overlast voor de buurtbewoners zijn door bijv. het gebruik van schijnwerpers en/of geluid van de soundbox (piepers), muziek enz, enz.

5. Ook moet de visplek schoon achtergelaten worden; voldoet met niet aan alle voorwaarden, dan kan de vispas in beslag genomen worden.

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

de karpercommissie

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Translate »