Regels voor het nachtvissen

Geachte (karper)vissers.

Tegenwoordig mag men in de wateren van de Vesting van Naarden en aan de ’s Gravelandse Vaart (vanaf de H’sumse Meent tot aan de grens van de Gemeente Weesp) het gehele jaar nachtvissen.

Let op 1: Aangezien wij onze wateren hebben ondergebracht bij de Federatie MidWest Nederland moet men wel een vergunning hebben van een vereniging die ook is aangesloten bij de Federatie MidWest Nederland.

Let op 2: De Landelijke derde hengelvergunning (= derde hengelvergunning Sportvisserij Nederland) is niet geldig in de wateren van HSV Naarden-Bussum.

Ook zijn er een aantal voorwaarden gesteld en dat zijn:

1. De tent mag geen groter oppervlakte hebben dan 7 M².

2. Men mag maar voor korte tijd op dezelfde plaats de tent of ander schuilmiddel neerzetten.

3. Met de Gemeente Naarden is afgesproken dat dit geldt voor een periode van maximaal 1 x 24 uur, daarna moet de tent minimaal 300 meter verplaatst worden.

4. Open vuur en BBQ-en is ten strengste verboden en er mag geen overlast voor de buurtbewoners zijn door bijv. het gebruik van schijnwerpers en/of geluid van de soundbox (piepers), muziek enz, enz.

5. Ook moet de visplek schoon achtergelaten worden; voldoet met niet aan alle voorwaarden, dan kan de vispas in beslag genomen worden.

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,

Bouke van der Ploeg,
Secretaris HSV Naarden Bussum.